ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΣ

To Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς για το βιβλίο, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τους λογοτέχνες και τις τέχνες.

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«100 λέξεις σε 24 ώρες» -Διαγωνισμός μικρομυθοπλασίας (Διεξαγωγή: Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017)


Το περιοδικό Fractal και η Ανοικτή Βιβλιοθήκη διοργανώνουν λογοτεχνικό διαγωνισμό μικρομυθοπλασίας με τίτλο «100 λέξεις σε 24 ώρες». Το θέμα του διαγωνισμού θα κρατηθεί μυστικό και θα ανακοινωθεί ακριβώς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου προς Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 στην παρούσα σελίδα, ώστε οι διαγωνιζόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους μόνο 24 ώρες για να ολοκληρώσουν την ιστορία τους. Τα μικροδιηγήματα θα πρέπει να έχουν μέγιστη έκταση κειμένου έως 100 λέξεις.

Δείτε παρακάτω αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τους Όρους Συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Κριτική Επιτροπή:

Βασίλης Βασιλικός // Συγγραφέας
Ελένη Γκίκα // Συγγραφέας – Κριτικός λογοτεχνίας
Μάνος Κοντολέων // Συγγραφέας
Δημήτρης Σωτάκης // Συγγραφέας
Γιάννης Φαρσάρης // Συγγραφέας

Το Θέμα του διαγωνισμού:

Το θέμα του διαγωνισμού θα κρατηθεί μυστικό και θα ανακοινωθεί στην παρούσα σελίδα τα μεσάνυχτα της 9ης προς 10ης Δεκεμβρίου 2017, ώστε οι διαγωνιζόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους μόνο 24 ώρες για να ολοκληρώσουν το μικροδιήγημά τους.

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τη δημιουργική σύνθεση ιστοριών σχετικών με το θέμα.

 Έκταση διηγημάτων:

Τα μικροδιηγήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε έκταση τις 100 λέξεις. (Συνυπολογίζονται και οι λέξεις του τίτλου του συμμετέχοντος διηγήματος). Εννοείται πως τα διηγήματα μπορούν να έχουν οποιαδήποτε έκταση μικρότερη των 100 λέξεων. Τα διηγήματα που θα ξεπερνούν σε έκταση τις 100 λέξεις (συμπεριλαμβανομένου του τίτλου) θα αποκλείονται αυτόματα από τον διαγωνισμό, χωρίς ειδοποίηση του συμμετέχοντα.

> Όλα τα λογισμικά προγράμματα κειμενογράφων διαθέτουν δυνατότητα αυτόματης καταμέτρησης λέξεων.

Προθεσμία συμμετοχής:

Η υποβολή των διηγημάτων στον διαγωνισμό θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω της φόρμας υποβολής συμμετοχών στην παρούσα σελίδα. Η φόρμα συμμετοχών θα ενεργοποιηθεί ακριβώς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου προς Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και θα απενεργοποιηθεί ακριβώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής 10 Δεκεμβρίου προς Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί εκτός του χρονικού πλαισίου των 24 ωρών θα θεωρείται εκπρόθεσμη. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αποστολής της συμμετοχής, πλην της διαδικτυακής φόρμας υποβολής, δεν θα γίνεται δεκτός.

 Βραβεία 3 Νικητών:

Οι 3 πρώτοι που θα διακριθούν στον διαγωνισμό, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, θα λάβουν τιμητική πλακέτα.

Τα 3 πρώτα αλλά και τα καλύτερα από τα υπόλοιπα μικροδιηγήματα που θα επιλέξει η Κριτική Επιτροπή θα εκδοθούν σε ψηφιακό βιβλίο (e-book) από την Ανοικτή Βιβλιοθήκη και θα διανεμηθεί ελεύθερα στο διαδίκτυο υπό άδεια Creative Commons BY-NC-ND.

Όροι συμμετοχής:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου κατά το χρονικό διάστημα 24 ωρών, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017. Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί εκτός του χρονικού πλαισίου των 24 ωρών θα θεωρείται εκπρόθεσμη. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αποστολής της συμμετοχής, πλην της διαδικτυακής φόρμας υποβολής, δεν θα γίνεται δεκτός.
Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει το διήγημα να έχει μέγιστη έκταση έως 100 λέξεις (συνυπολογίζονται και οι λέξεις του τίτλου του διηγήματος) και να σχετίζεται με το θέμα του διαγωνισμού, όπως αυτό θα ανακοινωθεί.
Στο Διαγωνισμό μπορούν ελεύθερα να συμμετάσχουν άτομα χωρίς ηλικιακό όριο, κάτοικοι Ελλάδας και εξωτερικού, ανεξάρτητα αν έχουν εκδώσει ή όχι λογοτεχνικό βιβλίο. Τα μικροδιηγήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά στο διαγωνισμό και με ένα και μόνο μικροδιήγημα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι ατομική, έργο ενός και μόνο συγγραφέα.
Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι μη δημοσιευμένο έργο του ίδιου του διαγωνιζόμενου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της υπογραφής του και κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την πατρότητα και την πρωτοτυπία του διηγήματος. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή με λογοτεχνικό ψευδώνυμο.
Από το σύνολο των διηγημάτων που θα σταλούν στο Διαγωνισμό και θα πληρούν τους Όρους Συμμετοχής, η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, τα καλύτερα διηγήματα και τα οποία θα εκδοθούν σε ψηφιακό βιβλίο από την Ανοικτή Βιβλιοθήκη, με ελεύθερη διανομή στο διαδίκτυο. Στους 3 πρώτους νικητές θα απονεμηθεί τιμητική πλακέτα.
Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι οριστική, και θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του Διαγωνισμού. Η Κριτική Επιτροπή θα ανακοινώσει μόνο τα 3 πρώτα σε αξιολόγηση διηγήματα (η σειρά κατάταξης των υπολοίπων διηγημάτων του διαγωνισμού δεν θα ανακοινωθεί).
Με την αποστολή του μικροδιηγήματος ο Διαγωνιζόμενος:
✔ Αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό την κρίση της Κριτικής Επιτροπής για αξιολόγηση.
✔ Εκχωρεί στους διοργανωτές, στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ως ένας από τους διακριθέντες του Διαγωνισμού, το δικαίωμα για δημοσίευση του διηγήματος του σε ψηφιακό βιβλίο (e-book) που θα εκδοθεί από την Ανοικτή Βιβλιοθήκη και θα διανεμηθεί ελεύθερα στο διαδίκτυο, υπό άδεια Creative Commons BY_NC_ND.
Οι συμμετέχοντες δεν θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την εγκυρότητα ή μη της συμμετοχής τους, σύμφωνα με τους Όρους του διαγωνισμού.
Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως τους Όρους Συμμετοχής δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτόματα από το Διαγωνισμό, χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν την ημερομηνία, ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Επικοινωνία :

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email openbook.gr@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τις απόψεις σας!