3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πεζογραφίας Κέφαλος - ΚΕΦΑΛΟΣ

To Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς για το βιβλίο, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τους λογοτέχνες και τις τέχνες.

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πεζογραφίας Κέφαλος
1. Ο 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πεζογραφίας «Κέφαλος» χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες διαγωνιζομένων: 
Α) Μαθητών μέχρι 18 ετών (υποκατηγορίες: i. Μαθητών Δημοτικού, ii. Μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου).
Λογοτεχνικά Είδη Κατηγορίας:
α. Διήγημα με Ελεύθερο Θέμα
β. Διήγημα με Φανταστικό Θέμα (Λογοτεχνία Φανταστικού)
γ. Ιστορία Flash Fiction (Ιστορία μικρού μήκους) με Ελεύθερο Θέμα
δ. Παραμύθι με Ελεύθερο Θέμα
Β) Νέων από 18 έως 30 ετών.
Λογοτεχνικά Είδη Κατηγορίας:
α. Διήγημα με Ελεύθερο Θέμα
β. Διήγημα με Φανταστικό Θέμα (Λογοτεχνία Φανταστικού)
γ. Διήγημα με Αστυνομικό Θέμα (Αστυνομικό Διήγημα)
δ. Ιστορία Flash Fiction (Ιστορία μικρού μήκους) με Ελεύθερο Θέμα
ε. Παραμύθι με Ελεύθερο Θέμα
στ. Δοκίμιο με Ελεύθερο Θέμα
ζ. Νουβέλα
η. Μυθιστόρημα
θ. Θεατρικό έργο: i. μονόπρακτο, ii. πολύπρακτο iii. μονόλογος
ι. Οδοιπορικό
Γ) Ενηλίκων από 31 ετών και άνω.
Λογοτεχνικά Είδη Κατηγορίας:
α. Διήγημα με Ελεύθερο Θέμα
β. Διήγημα με Φανταστικό Θέμα (Λογοτεχνία Φανταστικού)
γ. Διήγημα με Αστυνομικό Θέμα (Αστυνομικό Διήγημα)
δ. Ιστορία Flash Fiction (Ιστορία μικρού μήκους) με Ελεύθερο Θέμα
ε. Παραμύθι με Ελεύθερο Θέμα.
στ. Δοκίμιο με Ελεύθερο Θέμα.
ζ. Νουβέλα
η. Μυθιστόρημα
θ. Θεατρικό έργο: i. μονόπρακτο, ii. πολύπρακτο iii. μονόλογος
ι. Οδοιπορικό

2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε όσα θέλουν ή και σε όλα τα λογοτεχνικά είδη της κατηγορίας που ανήκουν (το ίδιο ισχύει και για τις υποκατηγορίες του θεατρικού έργου, μπορούν να διαγωνιστούν σε όσες θέλουν), όμως, με μόνο ένα έργο σε καθ' ένα είδος από αυτά.

3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό τα έργα τους θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να έχουν τις εξής προδιαγραφές-κανόνες:
α. Στην κατηγορία Διήγημα με Ελεύθερο Θέμα, το διήγημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 3.000 λέξεις.
β. Στην κατηγορία Διήγημα με Φανταστικό Θέμα (Λογοτεχνία του Φανταστικού), το διήγημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 3.000 λέξεις.
γ. Στην κατηγορία Διήγημα με Αστυνομικό Θέμα (Αστυνομικό Διήγημα), το διήγημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 3.000 λέξεις.
δ. Στην κατηγορία Ιστορία Flash Fiction (Ιστορία μικρού μήκους) με Ελεύθερο Θέμα, η ιστορία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις.
ε. Στην κατηγορία Παραμύθι με Ελεύθερο Θέμα, το παραμύθι δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2.000 λέξεις.
στ. Στην κατηγορία Δοκίμιο με Ελεύθερο Θέμα, το δοκίμιο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 25 σελίδες Α4 με Γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος Γραμματοσειράς 12.
ζ. Στην κατηγορία Νουβέλα με Ελεύθερο Θέμα, η νουβέλα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 70 σελίδες Α4 με Γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος Γραμματοσειράς 12.
η. Στην κατηγορία Μυθιστόρημα με Ελεύθερο Θέμα, το μυθιστόρημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 200 σελίδες Α4 με Γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος Γραμματοσειράς 12.
θ. Στην κατηγορία Θεατρικό Έργο με Ελεύθερο Θέμα, το μονόπρακτο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 30 σελίδες Α4 με Γρα-μματοσειρά Times New Roman και μέγεθος Γραμματοσειράς 12, το πολύπρακτο τις 120 σελίδες και ο μονόλογος τις 20 σελίδες.
ι. Στην κατηγορία Οδοιπορικό με Ελεύθερο Θέμα, το οδοιπορικό δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 25 σελίδες Α4 με Γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος Γραμματοσειράς 12.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προδιαγραφές-κανόνες που έχουμε θέσει στην παράγραφο 3, θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά ως προς τα όρια των λέξεων ή των σελίδων. Έργα που δεν τηρούν τους παραπάνω κανόνες και ξεπερνούν το όριο των λέξεων ή των σελίδων, τότε θ' ακυρώνονται και δεν θα διαγωνίζονται. 

5. Τα έργα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα όλα με το ίδιο ψευδώνυμο.

6. Τα έργα πρέπει να αποσταλούν σε αρχείο word μόνο μέσω email στο: kefalos.diagonismoi@gmail.com με ένδειξη στο θέμα: «ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ» και την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία συμμετέχουν: «Μαθητών έως 18 ετών» ή «Νέων από 18 έως 30 ετών» ή «Ενηλίκων από 31 ετών και άνω», όπως και το λογοτεχνικό είδος ή τα λογοτεχνικά είδη που συμμετέχουν. Επίσης, να επισυνάψετε ένα δεύτερο αρχείο word, με τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου).

7. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τη 31η Ιανουαρίου 2023.

8. Τα έργα θα κριθούν από τρεις κριτικές επιτροπές, τις οποίες θα απαρτίζουν ξεχωριστά οι εξής:
i. Νατάσα Θάνου - Συγγραφέας Παιδικής Λογοτεχνίας, Ποιήτρια
ii. Σοφία Σκλείδα - Διδάκτωρ Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Υποψήφια Μεταδιδάκτορας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λογοτέχνιδα
iii. Μαρία Χάλκου - Διδάκτωρ Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών, Λογοτέχνιδα
iv. Μαρία Γασπαράτου - Καθηγήτρια φιλολογίας
v. Ιωάννης Κορρές - Απόφοιτος Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Διπλωματούχος Εγκληματολογικών Επιστημών και Διερευνητικής Ψυχολογίας, Διπλωματούχος Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, Διπλωματούχος Δικαστικής Ψυχολογίας, Ποιητής 
vi. Ελένη Παπαδοπούλου - Καθηγήτρια φιλολογίας, γλωσσολόγος
vii. Μάριος Καραγιάννης - Φιλόλογος

9. Στην Κατηγορία Μαθητών έως 18 ετών (υποκατηγορίες: i. Μαθητών Δημοτικού και ii. Μαθητών Γυμνασίου-Λυκεί-ου) θα απονεμηθούν στους διακριθέντες του κάθε είδους: Βραβεία, Έπαινοι και Τιμητικές Διακρίσεις. 

10. Στην Κατηγορία Νέων από 18 έως 30 ετών θα απονεμηθούν στους διακριθέντες του κάθε είδους: Βραβεία, Έπαινοι και Τιμητικές Διακρίσεις.

11. Στην Κατηγορία Ενηλίκων από 31 ετών και άνω θα απονεμηθούν στους διακριθέντες του κάθε είδους: Βραβεία, Έπαινοι και Τιμητικές Διακρίσεις.

12. Με την αποστολή του έργου, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πως το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση και συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού και αποδέχεται την απόφαση της κριτικής επιτροπής, η οποία είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
 
13. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Θα εκδοθούν δύο ανθολογίες του διαγωνισμού για τη κατηγορία μαθητών, νέων και ενηλίκων με τα είδη: Διήγημα με Ελεύθερο Θέμα, Αστυνομικό Διήγημα, Φανταστικό Διήγημα, Ιστορία Flash Fiction και Παραμύθι.

ΚΕΦΑΛΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
&
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τις απόψεις σας!