Β' Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος (2022) - ΚΕΦΑΛΟΣ

To Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς για το βιβλίο, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τους λογοτέχνες και τις τέχνες.

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Β' Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος (2022)


Προκήρυξη Β' Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Βασίλης Μιχαηλίδης» προκηρύσσει τον Β' Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος (2022)

Όροι συμμετοχής:

Διαγωνισμός Ποίησης:

• Κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει μ΄ ένα μόνο ποίημά του:

(α) με ελεύθερο θέμα

(β) με θέμα την Μικρασιατική Καταστροφή

• Το ποίημα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτο και να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους.

• Το ποίημα θα μπορεί να είναι γραμμένο στην πανελλήνια δημοτική ή στην κυπριακή διάλεκτο και γραμμένο στη γραμματοσειρά ARIAL, σε μέγεθος γραμμάτων 11, απόσταση γραμμών 1.5 εκατοστά.

• Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει το ποίημά του σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με ψευδώνυμο πάνω δεξιά.

• Οι διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να εσωκλείσουν σ’ ένα μεγάλο φάκελο τα πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα και σε έναν μικρότερο κλειστό φάκελο θα πρέπει να γράψουν τα πλήρη στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησαν.

• Όσοι ή όσες θα συμμετάσχουν θα πρέπει, πριν από την καθορισμένη ημερομηνία, να αποστείλουν το φάκελο ταχυδρομικά με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στο όνομα και στα γραφεία της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» Ταχ. Κιβ. 53564, 3303, Λεμεσός, Κύπρος και στη θέση του αποστολέα, να αναγράψουν τις λέξεις: Για τον διαγωνισμό και να σημειώσουν μόνο το ψευδώνυμο. Τα απεσταλμένα ποιήματα δεν θα επιστραφούν και μετά από το διαγωνισμό, όσα δεν θα προκριθούν, θα καταστραφούν μαζί με τους φακέλους με όλα τα προσωπικά τους στοιχεία.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 15η Ιουλίου 2022.

Η τελική φάση του διαγωνισμού και η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στο Δημοτικό Μέγαρο της Λεμεσού, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» θα ενημερώσει ατομικά μόνο όσους από τους διαγωνιζόμενους προκριθούν από την επιτροπή για να συμμετάσχουν στην τελετή στην οποία θα τους απονεμηθούν τα τιμητικά διπλώματα και θα απαγγείλουν οι ίδιοι τα ποιήματά τους. Τα δε βραβευμένα ποιήματα, τιμητικά, θα δημοσιευτούν στο λογοτεχνικό περιοδικό «Ανεράδα» που εκδίδεται από την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης».

Ο διαγωνισμός αφορά ενήλικες. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ούτε μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Διαγωνισμός Διηγήματος

• Κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει μ’ ένα μόνο διήγημα

(α) με ελεύθερο θέμα

(β) με θέμα εμπνευσμένο από τα 100 χρόνια μετά από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

• Το διήγημα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτο και να μην υπερβαίνει τις 2000 λέξεις.

• Το διήγημα θα πρέπει να είναι γραμμένο στη γραμματοσειρά ARIAL, σε μέγεθος γραμμάτων 11, απόσταση γραμμών 1.5 εκατοστά και στην πανελλήνια δημοτική.

• Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει το διήγημά του σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με ψευδώνυμο πάνω δεξιά.

• Οι διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να εσωκλείσουν σε ένα μεγάλο φάκελο τα πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα και σε έναν μικρότερο κλειστό φάκελο θα πρέπει να εσωκλείσουν τα πλήρη στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση, τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησαν.

• Οι συμμετέχοντες, πριν από την καθορισμένη ημερομηνία, θα πρέπει να αποστείλουν τον φάκελο ταχυδρομικά με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στο όνομα και στα γραφεία της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» Ταχ. Κιβ. 53564, 3303, Λεμεσός, Κύπρος και στη θέση του αποστολέα, να γράψουν: Για τον διαγωνισμό και να σημειώσουν μόνο το ψευδώνυμό τους. Τα απεσταλμένα διηγήματα δεν θα επιστραφούν και μετά από το διαγωνισμό, όσα δεν θα προκριθούν, θα καταστραφούν μαζί με τους φακέλους των προσωπικών τους στοιχείων.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 15η Ιουλίου 2022.

Η τελική φάση του διαγωνισμού και η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στο Δημοτικό Μέγαρο της Λεμεσού, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» θα ενημερώσει ατομικά μόνο όσους από τους διαγωνιζόμενους προκριθούν από την επιτροπή για να συμμετάσχουν στην τελετή στην οποία θα τους απονεμηθούν τα τιμητικά διπλώματα.

Τα δε βραβευμένα έργα θα δημοσιευτούν στο λογοτεχνικό περιοδικό «Ανεράδα», λογοτεχνικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης».

Ο διαγωνισμός αφορά ενήλικες. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ούτε μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γιώργος Πετούσης, Πρόεδρος Ιφιγένεια Μετόχη, Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τις απόψεις σας!