Κριτική για το βιβλίο της Μαρίας Χάλκου: «ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821» - ΚΕΦΑΛΟΣ

To Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς για το βιβλίο, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τους λογοτέχνες και τις τέχνες.

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Κριτική για το βιβλίο της Μαρίας Χάλκου: «ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821»
ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
ΜΑΡΙΑΣ Δ. ΧΑΛΚΟΥ
Εκδόσεις ΚΕΦΑΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ 2021

Γράφει ο Δ. Τσελές, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

Το βιβλίο παρουσιάζει τον ρόλο των πνευματικών ανθρώπων και τη συμβολή της επιστήμης των μαθηματικών στον προσδιορισμό της Νεοελληνικής Ταυτότητας με κείμενο που εκτείνεται σε 187 σελίδες με 410 αναφορές/παραπομπές/επεξηγήσεις. Αποτελεί ένα θησαυρό, καθώς αποδεικνύει ότι η επιστημονική εξέλιξη του γένους είναι μια αδιάλειπτη διαδικασία, ξεκινώντας από την αρχαιότητα μέχρι τα προεπαναστατικά χρόνια, γεγονός που έρχεται να διορθώσει την αντίληψη περί ασυνέχειας ( δώσαμε τα φώτα στους άλλους και κρατήσαμε τα σκοτάδια). Από όλη την παρουσίαση προκύπτει ότι φωτισμένοι πρόγονοί μας στον Ελλαδικό χώρο ή στην Ευρώπη συνδιαμόρφωσαν το μέλλον ταυτόχρονα με τους μεγάλους επιστήμονες του εξωτερικού. Από το είδος της επιστημονικής έρευνας που αποκαλύπτεται, προκύπτει αβίαστα ότι η κοινωνική και οικονομική οργάνωση, που θέτει τα προβλήματα προς επίλυση, ήταν σε πλήρη αντιστοιχία με τους προηγμένους λαούς της εποχής. Το πολιτικό ζητούμενο της ελευθερίας προέκυψε ως απαραίτητος όρος για την απαιτούμενη για την εποχή κοινωνική και οικονομική εξέλιξη, όπως καθαρά περιγράφεται στο πρώτο σύνταγμα της πατρίδας. 
Η έρευνα των πηγών και η ολοκλήρωση του βιβλίου είναι πρόδηλο ότι απαίτησε πολύ κόπο, μεγάλη υπομονή και επιμονή, ειδικό υπόβαθρο πέραν των μαθηματικών, και ικανότητα αντίληψης των ιστορικών συνθηκών κάθε περιόδου, βαθύτατη γνώση της συνεισφοράς των πλέον επιφανών επιστημόνων κάθε περιόδου και ικανότητα συσχέτισης των προόδων με τον κοινωνικό και οικονομικό περίγυρο. Στο ίδιο το βιβλίο μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι πολύ γνωστά μαθηματικά θέματα σήμερα είναι δύσκολο να κατανοηθούν από έναν απλό μαθηματικό με τον τρόπο που είναι γραμμένα στις πηγές. Τα πολλά παραδείγματα που παρατίθενται στο βιβλίο μας δίνουν την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων της εποχής. Το παράρτημα μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και η παρατιθέμενη βιβλιογραφία αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντική έρευνα. 
Μια καλύτερη τακτοποίηση του κειμένου θα συνέβαλλε ώστε να είναι ευανάγνωστο, διότι το περιεχόμενο δεν απευθύνεται μόνο σε μαθηματικούς, αλλά σε ένα ευρύτερο κοινό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τις απόψεις σας!