Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων στο Συνέδριο Φιλοσοφίας μεταπτυχιακών φοιτητών-τριών και υποψήφιων διδακτόρων - ΚΕΦΑΛΟΣ

To Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς για το βιβλίο, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τους λογοτέχνες και τις τέχνες.

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων στο Συνέδριο Φιλοσοφίας μεταπτυχιακών φοιτητών-τριών και υποψήφιων διδακτόρων
Πρόσκληση στο Συνέδριο Φιλοσοφίας μεταπτυχιακών φοιτητών-τριών και υποψήφιων διδακτόρων

   Υπό την αιγίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ διοργανώνεται με την πρωτοβουλία ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών Συνέδριο Φιλοσοφίας Μεταπτυχιακών φοιτητών-τριών και Υποψήφιων Διδακτόρων από τις 12 έως και τις 14 Οκτωβρίου 2018.

  Το Συνέδριο θα είναι ανοικτό σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και σε υποψηφίους διδάκτορες Φιλοσοφίας όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής φοιτητριών και φοιτητών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, για να παρουσιάσουν το αντικείμενο της  εργασίας τους (είτε έχει ολοκληρωθεί είτε είναι εν προόδω) σε συναδέλφους τους και στο κοινό, και για να συνεισφέρουν όλες και όλοι στις κριτικές συζητήσεις φιλοσοφικών ζητημάτων.

   Η θεματική του Συνεδρίου θα είναι διευρυμένη. Στις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές της Φιλοσοφίας, όπως: Μεταφυσική, Γνωσιολογία, Ηθική, Αισθητική, Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, και Φιλοσοφία του Νου, κ.ά.

   Ο μέγιστος χρόνος για κάθε ανακοίνωση υπολογίζεται σε 20 λεπτά. Ο προτεινόμενος χρόνος είναι 15 λεπτά για την ανακοίνωση και 5 λεπτά για συζήτηση.

    Προσκαλούμε όσες και όσους ενδιαφέρονται, να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στο Συνέδριο. Αυτό θα διεξαχθεί από τις 12 έως και τις 14 Οκτωβρίου 2018 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ), στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ.

     Για τη συμμετοχή με ανακοίνωση είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή:

Αίτησης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, ο τίτλος της ανακοίνωσης, η θεματική περιοχή στην οποία κατατάσσεται, 1-5 λέξεις κλειδιά και ενδεικτική βιβλιογραφία προς διευκόλυνση της επιστημονικής επιτροπής.
Περίληψης της ανακοίνωσης: σε ξεχωριστό συνημμένο αρχείο σε μορφή Microsoft Word, με έκταση έως 300 λέξεις, χωρίς να αναγράφεται το όνομα του συγγραφέα αλλά μόνον ο τίτλος της ανακοίνωσης. Η γραμματοσειρά της περίληψης να είναι Time New Romans, το μέγεθος 12 και το διάστιχο 1,5.
Σημειώνεται πως υπάρχει η δυνατότητα τόσο η περίληψη όσο και η ανακοίνωση να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, καθώς προβλέπεται η πραγματοποίηση μιας συνεδρίας εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, λόγω της συμμετοχής συνέδρων από το εξωτερικό. Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας είναι, βέβαια, προαιρετική.Τα αρχεία των περιλήψεων θα προωθηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί και απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς καθηγητές φιλοσοφίας, για ανώνυμη κρίση.

                                                              

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/5/2018 10/6/2018 (παράταση).Οι σύνεδροι, των οποίων η πρόταση για ανακοίνωση θα γίνει δεκτή, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και εγκαίρως, ώστε να έχουν χρόνο να προετοιμάσουν τις ανακοινώσεις τους. Τα ονοματεπώνυμά τους θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο του Συνεδρίου, ο οποίος είναι υπό κατασκευή.Αποστολή περιλήψεων: philosophyconf@edlit.auth.grΘα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τις απόψεις σας!